Konsultacje przebiegu nowych dróg rowerowych w Radlinie

Przedstawiamy dokument Studium Głównych Tras Rowerowych dla Miasta Radlin [POBIERZ], w którym proponuje się przebieg nowych dróg rowerowych (komunikacyjnych), uspokojenie ruchu dla rowerów na istniejących drogach miejskich i powiatowych oraz przebieg nowych tras rekreacyjnych, których realizację miasto planuje w dalszej przyszłości.
Te działania mają związek z konkursem, który zostanie ogłoszony jesienią br. przez Marszałka Województwa Śląskiego i będzie dotyczył dofinansowania budowy nowych dróg rowerowych, które powinny spełniać funkcję komunikacyjną.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest powiązanie naszych dróg rowerowych z węzłem przesiadkowym, który będzie budowany w Wodzisławiu Śląskim. Dlatego Radlin planuje realizację projektu w partnerstwie z miastem Wodzisław Śląski.

Prezentujemy planowany przebieg dróg rowerowych w wariancie inwestycyjnym (zał. nr 6 do Studium) oraz link do mapy dróg i tras rowerowych w Radlinie:

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Radlina i nie tylko, o przedstawienie uwag oraz propozycji dot. przebiegu tras rekreacyjnych i dróg rowerowych (zawartych w zał. nr 6) oraz dostępnych pod ww. linkiem (na mapie kolorem żółtym zaznaczono warianty inwestycyjne, natomiast kolorem niebieskim wariant rekreacyjny).

Uwagi można zgłaszać do 22 kwietnia br. osobiście w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Radlin (budynek C, pierwsze piętro), mailowo na adres: fundusze@radlin.pl oraz telefonicznie pod nr.: 32-45 90 247 do dnia 22 kwietnia 2016 r.

Za wszelkie sugestie i uwagi serdecznie dziękujemy.
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Radlin

 

Pobierz mapkę:

Drogi rowerowe w Radlinie